Home
Werkwijze
Systemen
Producten
Diensten
Nieuws
Vacatures
Contact
Klanten Login

 
AGV Radio Control
 
 

Automated Guided Vehicles (AGV’s) zijn onbemande voertuigen die autonoom goederen vervoeren in een fabriekshal of op een bedrijfsterrein. Door het verplaatsen van goederen volledig geautomatiseerd te laten uitvoeren wordt een hoge mate van efficiëntie bereikt tegen lage kosten. Vaak is de planning van het verplaatsen van goederen onderdeel van een groter logistiek geheel, waar ook aankomst, opslag en vertrek deel van uitmaken.

Het inzetten van AGVs vraagt om besturing en controle. Een centrale computer moet op elk moment op de hoogte zijn van de locatie en de status van elke AGV. Daarom vindt ‘real-time’ verwerking plaats van meerdere binnenkomende informatiestromen. Overzicht is met name onontbeerlijk op die momenten dat er veel goederen moeten worden verplaatst, dus bij intensief AGV verkeer. Eén van de specialismen van VDC is AGV-telecontrol, een expertise die kan worden opgesplitst in draadloze datacommunicatie en plaatsbepaling.

Tegenwoordig worden AGVs bijna altijd uitgerust met draadloze datacommunicatie voorzieningen. Via de draadloze dataverbinding kunnen opdrachten aan de AGV worden gegeven, zoals “ga van A naar B”. Vice versa kunnen allerlei statusgegevens van de AGV, zoals locatie, belading en sensorwaarden, centraal worden bijgehouden. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk radio systeem on-onderbroken moet blijven functioneren. Immers, als één van de AGV’s stil zou vallen, moet het hele logistieke gebeuren worden onderbroken.

VDC levert een radio systeem, dat een robuuste modulatie (frequency hopping) combineert met een “dead spots” vermijdende antenne techniek (space diversity). Door deze radiotechnieken te combineren met een zorgvuldige radioplanning, wordt bereikt dat alle AGV’s 100% van de tijd bereikbaar zijn.

Het uitwisselen van gegevens tussen een centrale computer en een AGV vraagt om een zekere radiobandbreedte. Des te meer AGV’s worden ingezet, des te meer radiobandbreedte er nodig is. Bandbreedte gaat vaak ten koste van bereik. Toch is voldoende radiodekking een ‘must’, om de AGV’s overal ‘binnen bereik’ te houden. En sommige bedrijfsterreinen kunnen heel uitgestrekt zijn.

Uitbreiding van radiodekking wordt bereikt door meerdere vaste opstelpunten (zend/ontvang installaties) te plaatsen. Daartoe is radioplanning nodig, en deze planning wordt vaak ondersteund met veldsterkte metingen. Door metingen, voorafgaande aan de implementatie, te verrichten, kunnen veel onzekerheden worden weggenomen. Obstakels (magazijn stellingen, container stacks, gebouwen), die de radio propagatie negatief beďnvloeden, worden opgespoord. Mogelijke veranderingen op het bedrijfsterrein, die te voorzien zijn, worden ingecalculeerd. Maar, terwijl de techniek een vast gegeven is, is  radioplanning vaak ook een empirisch proces. Soms blijkt in de praktijk namelijk dat er achteraf toch aanvullingen noodzakelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

De locatie, waar een AGV zich bevindt, dient ook voldoende nauwkeurig te kunnen worden bepaald. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk localiseer-systeem on-onderbroken moet  functioneren. Sneeuw, stof of meeuwenpoep mogen geen storing veroorzaken. Immers, als één van de AGV’s  “kwijt” raakt, moet het gehele logistieke gebeuren worden onderbroken.

De technologie, die VDC hiertoe inzet, is gebaseerd op het gebruik van RFid-tags. Deze programmeerbare tags worden met verschillende locatie coördinaten in het wegdek ingebracht, zodanig dat een voldoende fijnmazig ‘grid’ ontstaat. De AGV’s worden uitgerust met een geavanceerde Rfid-tag lezer en kunnen daarmee de coördinaten vanuit het wegdek uitlezen.

 


 
  Copyright Voorhout Data Connection 2004 ©
Techniek& Design door Netvlies


Trefwoorden : AGV-radiocontrol, AGV, Automated Guided Vehicles, onbemande voertuigen, ECT, container overslag, delta, europoort, RFID, TI-RFid, RFid-tags, tags, grid, breezecom, tiris